ค้นหาตนเองเพื่อวางเส้นทางชีวิต สร้างทักษะเพื่อชีวิตการทำงาน

และเรียนรู้จากเครือข่าย mentor ที่หลากหลาย

Project Begin รุ่นที่ 2 เริ่มรับสมัครตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เครือข่าย mentor ของเรา

หลักสูตร Designing Your Life เพื่อนำ Design Thinking มา “ออกแบบชีวิต”

mentee ทุกคนจะได้นำกระบวนการ DYL มาลองใช้กับตนเอง

  • ทำความเข้าใจ (Empathize) : เป้าหมายชีวิตและการงาน

  • วางกรอบปัญหาใหม่ (Define) : ชีวิตเราตอนนี้สมดุลขนาดไหน 

  • ออกแบบ (Ideate) : วาดภาพแผนการชีวิต 5 ปีมา 3 แบบ

  • สร้างต้นแบบ (Prototype) : พูดคุยกับ mentor เพื่อทดสอบแผน

  • สร้างแผนการลงมือทำ (Test): สมัครงาน พัฒนาทักษะใหม่ๆ

 

องค์ประกอบ 3 อย่างของ Project BEgin

ลองค้นหาตัวเองและออกแบบชีวิต ด้วยแนวคิดจาก “Designing Your Life” ของม.สแตนฟอร์ด

เสริมทักษะ เพื่อเริ่มต้นชีวิตการทำงาน (เช่น การเขียน Resume, การสัมภาษณ์งาน)

Mentorship เรียนรู้จาก mentor ในโปรแกรม และฝึกทักษะเพื่อสร้างเครือข่ายของตัวเองในอนาคต

รายละเอียด

  • กรอกใบสมัคร: ทาง ลิ้งค์นี้ เมื่อโปรแกรมเปิดรับสมัคร

  • คุณสมบัติ: เป็นนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

  • ระยะเวลาโปรแกรม: ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 (5 เดือน)

  • รูปแบบโปรแกรม: เราจะจับคู่คุณกับ mentor ที่มีความเหมาะสมตั้งแต่เริ่มโปรแกรม, ทุกเดือน จะมี workshop และภารกิจะในหัวข้อที่แตกต่างกันไปตามหลักสูตร Designing Your Life ให้ทำและนำมาปรึกษากับ mentor 

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรม

โปรแกรมของเรามีระยะเวลาทั้งหมด 5 เดือน

เดือนที่ 1

รู้จักกับโปรแกรมและพี่ ๆ mentor
ตั้งเป้าหมายให้ตนเอง

เดือนที่ 3

ประเมินสมดุลชีวิต สร้าง resume

เดือนที่ 5

นำแผน Odyssey ไปใช้
จบโปรแกรม

เดือนที่ 2

ค้นหา flow ของเรา
วาดแผนการชีวิตและการงาน

เดือนที่ 4

ออกแบบแผน Odyssey
ฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์งาน

จาก mentee รุ่นแรก

การมี Project Begin ทำให้รู้สึกอุ่นใจมากๆเลยค่ะ อุ่นใจที่เรามีคนที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ชีวิตในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้

เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้รู้จัก ได้พูดคุยกับคนที่สุดยอดหลายคน รวมทั้ง mentor ที่เก่งและมีประสบการณ์ รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและเรียนรู้กลับไปจนอยากพัฒนาตัวเองยิ่งๆขึ้นไปอีก

ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักตัวเองมากขึ้น เห็นภาพถึงการทำงานในอนาคตที่ชัดเจนมากขึ้นจากพี่ mentor ที่มีประสบการณ์จริงๆ

© 2019 by Project Begin