ค้นหาตนเองเพื่อวางเส้นทางชีวิต สร้างทักษะเพื่อชีวิตการทำงาน

และเรียนรู้จากเครือข่าย mentor ที่หลากหลาย

Project Begin รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2563

เครือข่าย mentor ที่มีประสบการณ์จากองค์กรหลากหลาย เช่น

McK.png
BOT.png
phatra.png
f_logo_RGB-Hex-Blue_512.png
unicef.png
traveloka.png
coke.png
Bain.png
techsuace.png
True digital.png
NEW_TFT.png
NEW_TIJ.jpg
NEW_ptt.jpg
NEW_TDRI.png
mtl.png
kellogg.png
hbs.png
gsb.png
booth.png
YC.png

พี่ ๆ mentor ส่วนหนึ่งของเรา

อรพรรณ ประทีปธรรม (นิบ)

Engagement Manager

McKinsey & Company

อมฤต เจริญพันธ์ (เอม)

กรรมการฝ่ายอาเซียน Impact Collective. ผู้ร่วมก่อตั้ง HUBBA and Techsauce

รมิตา สาระคุณ (แอ๊น)

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ

Ant Financial

ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ (ดี้)

ผู้ร่วมก่อตั้ง Beanspire Coffee
Pre-Doctoral Fellow สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม่

พงศภัค เตือนจิตต์ (กานต์)

ผู้ร่วมก่อตั้ง

Convert Cake

นันทรัตน์ ศรีวัฒนางกูร (กระเป๋า)

Case Team Leader, Bain & Company  และนักเขียนอิสระ

นพ. ธนัตถ์ ชินบัญชร (n็อป)

แพทย์วิจัยและผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนวิชาการ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV

ฉัตร คำแสง (ตั้ม)

นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

คณะก้าวหน้า

กันต์รวี กิตยารักษ์ (แอ๊ม)

กลุ่มนวัตกรรมเพื่อความยุติธรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

ธีร์ ฉายากุล

ผู้บริหารทราเวลโลก้าประจำประเทศไทย 

วรรณพร เดชภิญญา (วรรณ)

ASEAN Revenue Growth Director โคคา-โคล่า (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

วิชิตพล ผลโภค (ตะ)

ผู้ก่อตั้ง และ CEO

Teach For Thailand

มันทนา เลิศชัยทวี (กระต่าย)

Engagement Manager

McKinsey & Company

ธีริศรา อัศวนิเวศน์ (แพร)

กรรมการผู้จัดการ

Asava Property Group

ชนนิกานต์ จิรา (เฟิร์น)

Head of True Digital Academy

กษมา เจตน์จรุงวงศ์ (เกด)  

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ อัลมอนด์ ดิจิทัล 

พิชญะ ปิยะจอมขวัญ (จอม)

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

เมืองไทยประกันชีวืต

เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์ (เกว)

MBA Student, Stanford University. Consultant, Bain & Company

วิน มยุรฤทธิ์ภิบาล

พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ปตท.

กุลลภา สถาวร (กิ๊ก)

ทนายความหุ้นส่วน (Partner) 

Baker & McKenzie 

อุกฤษ อุณหเลขกะ (เอิร์น)

ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO

รีคัลท์ (ประเทศไทย)

พงศ์ระพี เจนจรัตน์ (นิก)

Co-founder & CTO

บริษัท​ WISESIGHT

หลักสูตร Designing Your Life เพื่อออกแบบชีวิต

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมทุกคนจะได้นำกระบวนการนี้มาลองใช้กับตนเอง

 • ทำความเข้าใจ (Empathize) : เราต้องการอะไรจากชีวิตและการงาน

 • วางกรอบปัญหาใหม่ (Define) : ชีวิตเราตอนนี้สมดุลขนาดไหน 

 • ออกแบบ (Ideate) : อยากให้ชีวิตในอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

 • สร้างต้นแบบ (Prototype) : แผนชีวิตที่เราคิด ใช้ได้จริงไหม

 • สร้างแผนการลงมือทำ (Test): ทักษะอะไรที่ต้องเพิ่มเมื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

book.png
stanford.png
 

องค์ประกอบ 3 อย่างของ Project Begin

ค้นหาตัวเองและออกแบบชีวิต

ด้วยแนวคิด Designing Your Life 

จากม.สแตนฟอร์ด

เสริมทักษะ เพื่อเริ่มต้นชีวิตการทำงาน เช่น

การเขียน Resume

การสัมภาษณ์งาน ฯลฯ

Mentorship 

เรียนรู้จาก

พี่ ๆ ผู้มีประสบการณ์ และฝึกทักษะเพื่อสร้างเครือข่าย

ของตัวเองในอนาคต

รายละเอียด

 • กรอกใบสมัคร: ทาง ลิ้งค์นี้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2563

 • คุณสมบัติ: เป็นนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

 • ระยะเวลาโปรแกรม: ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 (5 เดือน)

 • รูปแบบโปรแกรม: เราจะจับคู่คุณกับ mentor ที่มีความเหมาะสมตั้งแต่เริ่มโปรแกรม โดยทุกเดือน จะมี online workshop และภารกิจในหัวข้อที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ลองค้นหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนนำมาปรึกษากับ mentor 

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรม

โปรแกรมของเรามีระยะเวลาทั้งหมด 5 เดือน

เดือนที่ 1

 • ทำความรู้จักกับโปรแกรมและพี่ ๆ mentor

 • ตั้งเป้าหมายให้ตนเองสำหรับ 5 เดือนนี้

เดือนที่ 3

 • ประเมินสมดุลชีวิต

 • สร้าง resume

เดือนที่ 5

นำแผนการมาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง

เดือนที่ 2

 • เรียบเรียงมุมมองต่อชีวิตและการทำงาน

 • สะท้อนมองกิจวัตรประจำวัน

เดือนที่ 4

 • ออกแบบแผนชีวิต  5 ปี

 • ฝึกฝนทักษะการสัมภาษณ์งาน

จากผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นแรก

การมี Project Begin ทำให้รู้สึกอุ่นใจมาก ๆ เลยค่ะ อุ่นใจที่เรามีคนที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ชีวิตในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้

เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้รู้จัก ได้พูดคุยกับคนที่สุดยอดหลายคน รวมทั้ง mentor ที่เก่งและมีประสบการณ์ รู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและเรียนรู้กลับไปจนอยากพัฒนาตัวเองยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก

ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักตัวเองมากขึ้น เห็นภาพถึงการทำงานในอนาคตที่ชัดเจนมากขึ้นจากพี่ mentor ที่มีประสบการณ์จริง ๆ

สมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2563

พันธมิตรของเรา

Project Begin เป็นส่วนหนึ่งของ Mentors4U Global ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรจากหลากหลายประเทศที่มุ่งทำงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและขยายโอกาสการเข้าถึง mentor ให้กับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

เราขอขอบคุณทีมงาน Mentors4U จากประเทศโคลอมเบียที่ช่วยแบ่งปันแบบแผนโปรแกรมและให้คำแนะนำกับทีมงานของเราในระหว่างการออกแบบ Project Begin

¡Un gran agradecimiento para Mentors4U Colombia, quienes compartieron con nosotros los materiales de su programa y nos dieron valiosos consejos durante la preparación del Project Begin de este año!